Tin tức

Thông báo mở hợp thành +9999 cho vật phẩm

Dear 500 anh em cả 2 server,

Nắm bắt được tinhd hình nhiều anh em muốn cải thiện lực chiến của mình khi tất cả các vật phẩm đã full.

Vậy nên Bắt đầu từ ngày 17/07/2016 BQT mở hợp thành +9999 cho anh em :)

(Việc hợp thành này sẽ tăng rất nhiều lực chiến cho bạn)

Mình sẽ hướng dẫn qua để mọi người biết cách hợp thành +9999

Chọn hợp thành +9999

hop-thanh

Chọn  Server > Vật phẩm cần hợp thành

hop-thanh

Ghi chỉ số cần hợp thành (Max +9999)

hopthanh1.png

OK ! Vậy đã xong, vào game kiểm tra nào :)